Get Adobe Flash player

Семинар на тема “Агресията в училище”

     
   

   
 За учителите в БСОУ “Д-р Петър Берон” - гр. Прага, 13 декември 2014г. беше един ползотворен и приятен ден. Целият учителски състав участва в семинар на тема “Агресията в училище”. Обучението бе проведено от Мими Михайлова. Две презентации на същата тема дадоха началото на дискусии, които поставиха много въпроси пред педагозите. В хода на разговорите се оформяха мнения и изводи, които биха могли да послужат в конкретна ситуация.

Семинарът продължи с различни задачи, където в игрова форма, леко и непринудено, всеки се опита да направи свой герб, да се включи в общата ритмичност на колективни движения, да опознае по-добре колегите до себе си.

Не липсваше и педагогически казус, свързан с агресията. При решаването му и в двата екипа пролича компетентността и професионализмът на учителите.


Накрая всички си пожелаха подобни дейности да продължат и в бъдеще.