Get Adobe Flash player

 разгледай тук...
    ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!


виж тук...


През 2018 година БСУ „Д-р П. Берон” празнува своя 70-годишен юбилей. През изминалите години то се оформя като стожер на българщината. Тук се пазят българските културни традиции, съхранява се българската духовност; проправена е една светла диря, разпръскваща светлината на словото и мисълта. А началото е поставено през 1948 година, когато ентусиазирани български градинари създават частно училище за своите деца. На картата на Прага се появява една „малка България”, която обединява българските деца, жадни да се учат на своя роден език. Благородното дело дава своите първи успехи. През октомври 1948 год. Министерството на народната просвета в България взема решение за откриване на държавно училище и изпраща първите мисионери – учителките Богдана Тошкова и Александрина Неделчева. Събитието впечатлява чешката общественост и по Националното радио се съобщава за откриването на българско училище в Прага. Официално то е открито на 14 февруари 1949 год. с подобаващо тържество. Училището се намира в Дейвице, на ул. ”Под кащани”14 . Първоначално то е основно, с интернат, и се нарича Българско народно основно училище ”Георги Димитров”. Трудни, но градивни са тези първи години. Благодарение на волята и будния дух на учители и пламенни родолюбци, училището започва да печели популярност, авторитетът му расте, а броят на любознателните българчета бързо се увеличава. От основно, през уч. 1989/1990 год. със заповед на министъра на народната просвета, училището става Единно средно политехническо училище, а от 7 юни 1996 год. то е преобразувано в Българско общообразователно училище и получава името на великия наш възрожденец д-р Петър Берон. От 2003 год. се намира в нова сграда в една от най-красивите части на Прага, на ул. „Рихтарска”1 . Богата и пълна с превратности е съдбата на Българското училище. Много ученици са преминали през класните му стаи , много учители са оставили частица от себе си, възпитавайки достойни българи. Сега в него се учат 180 български деца, работят учители с богат професионален опит. Училищният музей и Летописната книга са съхранили историята му, която се обогатява с всеки изминал ден – пише се от учениците, учителите, директорите, родителите. В БСУ ”Д-р П. Берон” се учат и възпитават прекрасни деца, които пеят и танцуват, спортуват, всяка година активно участват в училищни, национални и международни конкурси, проявявайки творчество, доказвайки своите  изключителни заложби и безспорни качества на победители. Училището притежава една уникална книга – Алманах за ученическо творчество, с богато жанрово многообразие, допълвана и обогатявана през годините, съхранила най-сполучливите ученически творения. От върха на тези 70 години с гордост можем да кажем, че традициите са съхранени, стотици наши възпитаници успешно се реализират в България и извън нейните предели; съдбата на БСУ ”Д-р П. Берон” в Прага се вписва достойно в историята на националното ни образование.


Запознай се с нас!!!- видео.....
                                              видео.....

        ***Интервю по радио  ČRoСТАНИ ДАРИТЕЛ!!!

Сметка в евро: 571292633/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ60 0300 0000 0005 7129 2633

Сметка в чешки крони: 571292473/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ15 0300 0000 0005 7129 2473