Get Adobe Flash player

ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!


Всяка година на първи ноември България чества Деня на народните будители. Това е празник, посветен на делото на книжовниците, просветителите, на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. 1 ноември е един от поводите за гордост, които великите българи са извоювали за родината си. 

В навечерието на Деня на народните будители учениците и учителите от БСОУ „Д-р П. Берон” бяха на вълната на този празничен ден. Директорът на училището, г-жа Мими Михайлова, поздрави сърдечно всички присъстващи със светлата дата в националния ни пантеон, проследи традицията на отбелязването на празника и постави акцент върху мисията на нашите будители: „Народните будители винаги са търсили пътища, водещи към победата над невежеството. Затова ги наричаме будители, но не само защото ни будят от сън за просвещение. Целта е след като се събудим, всички ние да се впрегнем на работа, да се роди в душата ни желание да променим себе си, да променим живота си, да подготвим едно по-добро бъдеще.”

Празникът тази година бе отбелязан със състезание, посветено на почитта и уважението към патрона на училището – д-р Петър Берон. Г-жа Носикова организира състезанието. Бяха формирани два отбора: отбор А – в състав Кристиян Казълев от 12 клас, Денис Димитров , Ивелин Георгиев и Мима Владимирова от 8 клас, и отбор Б – в състав Калин Георгиев, Тодор Ангелов, Таня Тодорова и Даниела Пенкова от 10 клас. Двата отбора имаха за задача да отговорят на 32 въпроса. Участиците в състезанието в продължение на цял месец положиха много труд за стабилна подготовка и добра изява. Преди състезанието бе представено табло, изработено от Християна Николаева от 7 клас с нарисувани портрети на д-р. П. Берон, Ботев, Левски и Раковски.

Компетентно жури в лицето на г-жа Светлана Васева, г-жа Снежана Тасковова и г-жа Светла Болчева следеше за правилността, точността и пълнотата на отговорите. Всички участници впечатлиха и очароваха публиката с бързите и верни отговори на поставените въпроси и предизвикваха бурните й аплодисменти и възторжени възгласи. И двата отбора се справиха успешно, но окончателният резултат бе в полза на учениците от 10-ти клас, които убедително спечелиха победата. Перфектната подготовка на Таня Тодорова предопредели преднината на отбора, а Калин, Тодор и Даниела се представиха отлично. Затова и заслужената награда бе посрещната с радост и удовлетворение – голяма торта, осигурена и поднесена от името на Ученическия съвет. Разбира се, всички останали участници също бяха възнаградени за достойното представяне. 

Днес учениците от Българското училище бяха в един необикновен час– час по българска свяст и национално достойнство! Те се убедиха, че светите народни будители са ни нужни и днес! 

Поклон, будители народни! Поклон за дарената светлина, мъдрост и пример как се обича и тачи, как се пази и гради - народ, език, държава!