Get Adobe Flash player

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Таня Кирилова Борисова - Директор

Образование: висше- Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Специалност: Начална училищна педагогика
Образователна степен: Магистър
Допълнителна квалификация: 

- носител на Втора квалификационна степен

- специализация "Организация и управление на образованието"

- едногодишна специализация "Мениджмънт в образованието"

Трудова биография:

-РИО, София-град- орг. експерт

-Директор на БСУ "Хр. Ботев", гр. Братислава

-Директор на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. София

-Директор на  БСУ "Д-р П. Берон", гр. Прага

Валерия Кунова Тошева - учител в начален етап

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Специалност: "Педагогика". Втора специалност: "Български език и литература".
Образователна степен: Магистър
Допълнителна квалификация: Курсове за квалификация към СУ "Св. Климент Охридски" и ДНУУ.
Трудова биография:
Учител и педагогически съветник.
21 години трудов стаж в БСУ "Д-р П. Берон" Прага.
Емилия Георгиева Пейчева-начален учител

Образование: висше- ЮЗУ “Неофит Рилски”, СУ”Климент Охридски” 
Специалност: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика, Специална педагогика-Логопедия. 
Образователна степен: Магистър 
Допълнителна квалификация: Едногодишна следдипломна специализация СУ „Свети Климент Охридски” „Модернизация на образователния процес в началния етап на основната образователна степен”; II ПКС от Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Кл.Охридски"; Факултет по математика и информатика към СУ ”Климент Охридски” –Работа с компютри и информационни технологии за 1-4 клас 
Трудова биография:
1979 год.-1986 год. – ЦДГ №10, ЦДГ №6, ЦДГ №12
1986 год.-1990 год.- БДМ „Лозенец” ; ОНС „Лозенец”
1990 год.- 2013 год.- 21 СОУ "Христо Ботев"

Ежегодно участие във външно оценяване- съставител и оценител на тестови задачи. Оценител на МОМН на учебни помагала и тестови задачи. Емилия Георгиева Пейчева
 
Диана Василева Кръстенова- начален учител
Образование: висше- ПУ "Паисиий Хилендарски"
Специалност: Начална  и предучилищна педагогика
Образователна степен: Магистър 
Допълнителна квалификация: 2012-2014 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"-Образование в извънучичищна среда, специалност: педагог-аниматор
Трудова биография: 2000-2001 год. учител в БСУ "Д-р Петър Берон"- Прага
от  2011 год.  начален учител в  същото училище
Eмилия Костадинова Калудова- начален учител
Образование:висше-Софийски университет„Св.Климент Охридски“-филиал Благоевград 
Специалност: „Педагогика за подготовка на начални учители“-профил Руски език 
Образователна степен:Магистър 
Допълнителна квалификация: Курсове за квалификация към СУ„Св.Климент Охридски“-Департамент за информация и усъвършенстване а учители.
Трудова биография: 1981 год.-1982 год.-учител в ОУ„Отец Паисий“-гр.Куклен, обл. Пловдив 
1982год.-2014 год.-учител в ОУ „Панайот Волов“-гр.Асеновград
Снежана Неделчева Тасковова- учител по български език и литература


Образование: висше - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Специалност: "Българска филология"
Образователна степен - Магистър
Допълнителна квалификация:
- Следдипломна специализация - "Методика на родноезиковото и литературно образование",
- Следдипломна специализация - "Организация и управление на образованието" - СУ"Св. Кл.Охридски", ЦИУУ - гр.София
Носител на Втори клас квалификация
22 години педагогически стаж
От уч. 2000/2001 год. учител в БСУ " Д-р Петър Берон", гр.Прага

Светла Кръстева Болчева - учител по български език и литература

Образование: висше -
Специалност: "Българска филология"
Степен: Магистър
Трудова биография: 10 години педагогически стаж в столични средни общообразователни училища
От 2005 г. учител по БЕЛ в БСОУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага
Допълнителна квалификация:
- начална училищна педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”- магистър
- френски език (изпит в Държавна езикова школа, град Прага)

Светлана Йорданова Васева - учител по чешки език

Образование: висше - СУ "Климент Охридски" -
Специалност: "Чешка филология". Втора специалност: Български език и литература
Степен: Магистър
Трудова биография: от 01.09.1979 г. - учител в БСУ “Д-р Петър Берон” гр. Прага, Чешка Република

 

Милка Манолова Кралчева – учител по английски език

Образование: висше, ПУ”Паисий Хилендарски” 1991-1996
Специалност: Английска филология
Степен: Магистър
Трудова биография:
1996-2002 СОУ”Цар Симеон Велики” гр.Пловдив
2002-2006 БСОУ”Д–р Петър Берон: гр.Прага
Допълнителна квалификация:
1992-2002 Свободен факултет на ПУ”Паисий Хилендарски”, специалност “Журналистика”
1996-1997 Следдипломна квалификация “Икономика и бизнес управление на образованието” в УНСС, София
 

Сашо Павлов Илиев – учител по математика

Образование: висше - Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Специалност: "Математика"
Степен: Магистър
Трудова биография:
от 1986 - 2005 г. учител в Национална Априловска гимназия - Габрово;
2005 учител в БСОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Прага;
Допълнителна квалификация:
-18 месечна следдипломна специализация;
- носител на Втора квалификационна степен;
-носител на почетно отличие "Неофит Рилски" на Министерство на образованието и науката за дългогодишна професионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Александра Славчева Дончева – учител по информатика и информационни технологии

Образование: висшe-ЮЗУ “Неофит Рилски”, СУ “Климент Охридски”
Специалност: "ПО на обучението по математика и информатик", "Технологии на  обучението по математика и информатика"
Степен: Магистър
Трудова биография:
от 2010 г. - учител в БСУ “Д-р Петър Берон” гр. Прага, Чешка Република

Мария Великова Носикова – учител по история и цивилизацияОбразование: Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” ; Пловдивски университет;
Специалност: „История и география” ; „Образователен мениджмънт”
Степен: Магистър
Трудова биография:
Учител в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Св.Димитрий Солунски” – гр.Асеновград.
Учител в Езикова гимназия „Пловдив”
От 2013г. – учител в БСОУ „ Д-р Петър Берон” –гр.Прага
Участие в разработването на учебно помагало „Европейски куфар за разширение” в рамките на проект, финансиран от Европейската комисия
с главен организатор Европейската академия в Берлин. Квалификационни курсове към ДИУУ - СУ, ПУ и др.

Марияна Георгиева Димитрова - учител по география и икономика

Образование: висше – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специалност: „Учител по география“, Втора специалност „История“
Образователна степен: Магистър
Допълнителна квалификация:
 Следдипломна специализация - „Екологизация на обучението по география“ към СУ „Св. Климент Охридски“
 Носител на Втора квалификационна степен
 Курсове към Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ по „Организация на географското образование“
 Свидетелство за професионална квалификация „Учител по Биология“ на СУ „Св. Климент Охридски“
Трудова биография:
 -икономист ТРЗ в гр. Павликени
- учител в ОУ гр. Сухиндол
 -учител в СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени
 -директор на СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени
                                      -учител в БСОУ „Д-р П.Берон“, гр. Прага
                                      -учител в СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени
                                      -учител в БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага
 

Васил Боянов Боев - учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше – НСА “ Васил Левски “
Специалност: “ Учител по физическо възпитание и спорт “.
Втора специалност: Футбол - треньор
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Трудова биография:
от 2003 г. - 2010 г. СК Славия Прага
от 2010 г. - БСУ "Д-р Петър Берон"- Прага

Луиза Станева - учител по изобразително изкуство и предметите от цикъл “Философия”Образование: висше - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Специалност: първа - "Учител по изобразително изкуство", втора - "Естетика"
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална биография:
1985-1988 - гимназия "Неофит Рилски" - Кюстендил
1988 - 1990 г. - гимназия "Даскал Димитри" със засилено обучение по изобразително изкуство, Кюстендил
1990 - 1993 г. - лектор по изобразително изкуство в Българско училище, Прага
от 1998 - БСУ "Д-р Петър Берон" - Прага
2008 г. - отличена с почетна грамота от Държавната агенция за българите в чужбина
от 1993 г. - преподавател по история, теория и практика на изобразителното изкуство в ежегодната лятна академия " Бохемия"
-същевременно активно се занимава с изобразително изкуство - живопис, графика, илюстрация и др., участия в самостоятелни и общи изложби и симпозиуми
-член на Съюза на графиците и СПКЕ в Чехия
Допълнителна квалификация: - държавен изпит по чешки език, степен С1

Валентина Лазарова Атанасова - учител по физика и химия

Специалност: "Физика", "Химия"
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Трудова биография:
от 1994 - 2000 г. ПДУД и учител по физика и химия в ГПЧЕ "Й. Радичков" - Видин
от 2000 - 2005 г. - старши експерт по Физика и химия в Регионален Инспекторат по образованието - Видин
от 2005 - в БСУ "Д-р. П.Берон" - Прага
Оценител на учебници по физика и астрономия за 9-ти клас и химия за 7-ми клас

ЕМИЛИЯ   МИЛАНОВА  БОЕВА- гл. счетоводител на  БСОУ „Д-р П.Берон“-Прага, Чешка република

Образование : висше – Висш икономически инстиут-УНСС- София

Специалност: „Икономика и отчетност  на вътрешната търговия“

Степен: Магистър

18 месечна следдипломна специализация  „Организация и технология на управлението“-Висш икономически институт - София

Трудова биография:

Икономист – СД „Търговия“

Експерт,  гл.счетоводител и директор – Министерсво на образованието и науката- сл.“Планиране и финансиране на ПУЗ и КПО“