Get Adobe Flash player

Обществен съвет към БСУ "Д-р Петър Берон" гр. Прага

Съобщение:

    

     На 18.01.2017 г. се проведе заседание на Обществения съвет, присъстваха 12 души. Обществения съвет реши:

Членове: г-жа Георгиева, г-жа Чубриева, г-жа Димитрова, г-н Антонов, г-н Жотев

Председател: г-жа Чубриева

  •    Извадка от Правилника за създаването и дейността на обществените съвети към детски градини и училища- тук...