„Който има наука, не изпадва никога.”

Днес, 20 октомври 2022 г., беше специален ден за Българското училище „Д-р Петър Берон” в гр. Прага. На гости ни беше „Златният учител на България” – физикът Теодосий Теодосиев. Учителят проведе разговор-беседа с учениците от I и II гимназиален етап. […]

Read more →