Урок за човешките ценности

На 17.04.2024 г. с учениците от 4 клас беше проведен открит урок по български език и литература от г-жа Валерия Тошева,върху творчеството на Станислав Стратиев и разказа „Череша с алени сърца“.
Часът премина много емоционално. Учениците разсъждаваха върху съдържанието на текста и умело правеха изводи за човешките ценности, заложени от автора. Откриваха художествените изразни средства, правеха характеристика на героите, проследяваха настроението в разказа. В началото на часа представиха свои проекти за живота и творчеството на Станислав Стратиев. Накрая влязоха в ролята ха артисти, които представиха един епизод от разказа. Това беше много интересно за учениците, които в момента трябваше да измислят думите на героите и техните действия.