НП “НЕРАЗКАЗАНИТЕ ИСТОРИИ НА БЪЛГАРИТЕ”

На 16-ти април 2024 година в БСУ“Д-р П. Берон“ се състоя втората среща по Националната програма „Неразказаните истории на българите“.
Мотото на срещата бе „Българският език – най-древният, но и „най-модерният“ славянски език“, а темата, върху която се дискутира – „Познание чрез превода“.
Безспорна заслуга за популяризирането на българския език в Чехия има нашият специален гост – доц. д-р Гинка Бакърджиева, лектор по български език в Института по етнология, централноевропейски и балканистични изследвания към Философския факултет на Карловия университет в Прага. Присъстваха и двама нейни студенти – второкурсници, които учат по българска програма с профил Българистика – Адела Бартошкова и Ян Саливар.
Г-жа Тасковова, един от ръководителите на проекта припомни, че съществува дългогодишно сътрудничество между студентите от профил Българистика на Карловия университет и нашето училище, защото ежегодно ние участваме в Конкурса за млади преводачи и есеисти, организиран от Карловия университет в партньорство с Българския културен институт в Прага.
Г-жа Гинка Бакърджиева запозна учениците с дългогодишните българо-чешки културни и научни традиции и взаимоотношения и предостави на вниманието на аудиторията изключително интересна презентация, която неусетно въведе присъстващите в света на превода. Учениците участваха активно в непринудения разговор, с който продължи срещата. Студентите отговориха на зададените въпроси, споделиха своите впечатления от посещенията си в България. С усещане за създадени нови приятелства и с пожелание за нови следващи проекти приключи днешната вълнуваща среща между две култури и два славянски езика.