Национална програма „Неразказаните истории на българите” 🇧🇬📓🇨🇿


Скъпи приятели на нашето училище,
Втората среща по Националната програма ще се състои на 16 април 2024 г. от 10:40 часа в Актовата зала на БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага.
Гости ще бъдат гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева – лектор по български език, литература и култура в Института по етнология, централноевропейски и балканистични изследвания при Философския факултет на Карловия университет в гр. Прага и студенти българисти.
Мотото на срещата е „Българският език – най-древният, но и „най-модерният“ славянски език“. В рамките на срещата се предвижда съвместна работа („Езикова работилница“) между нашите ученици от гимназиалния етап – носители на езика и студентите, които тепърва се „запознават“ с българския език. Предвижда се викторина, под формата на езикови въпроси, подготвена от нашите възпитаници, свързана с фонетиката и морфологията на съвременния български книжовен език.
Очакваме Ви! 🇧🇬📓🇨🇿