Намери твоята книга!

Скъпи сънародници!
Мили приятели на книгата,
В Деня на европейските автори – 25 март, имаме удоволствието да ви съобщим, че училищната библиотека на БСУ „Д-р Петър Берон” вече ще бъде достъпна за всички вас – малки и големи читатели, от град Прага и региона.
Сред хилядите заглавия в читалнята и библиотечните помещения има учебна и художествена литература, енциклопедии, речници, атласи, карти и др. Книгите в библиотеката са разпределени в три основни направления – детска литература, книги от български и от чуждестранни автори.
Книжният фонд се увеличава всяка година, благодарение на закупуването на нови книги със собствени средства и спечелени проекти по националните програми на Министерството на образованието и науката, чрез даренията от издателства, културни институции, неправителствени организации, родители и др.
Списъкът с наличните издания ще се актуализира периодично и скоро ще бъде достъпен на нашата интернет страница https://bgschool.eu .С условията за ползването на книгите можете да се запознаете на място или като се свържете с нас:
16000 Praha 6-Dejvice
Rychtarska 2506/3
Bulharska zakladni skola a gymnazium
D-r. Petra Berona
tel: +420 773 653 273
email: office@bgschool.cz
Очакваме ви!
От учениците и екипа на БСУ „Д-р Петър Берон”, град Прага