Мобилност по „Еразъм” – обмяна на педагогически опит.Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130275

Обменът продължава с началния етап на основното образование, както и детската градина към училището – партньор в Сицилия, Италия.
Учениците ни посрещнаха с поздрав на английски език.
Всеки от тях беше оцветил флага на България за „Добре дошли!”.
Часът по английски език беше емоционален в изпълнение на песента „You are welcome”.
След часовете проведохме среща със заместник-кмета на община Рокалумѐра, както и с главния отговорник на сектор „Образование” в местното кметство, които са изключително приятелски настроени.
Продължаваме съвместната си работа с часовете по математика и информационни технологии- нашето бъдеще в съвременното образование.