Мобилност по „Еразъм” – обмяна на педагогически опит.Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130275

Трима от нашите колеги г-жа В. Лазарова, г-н М. Огнянов, г-н Ст. Петров започнаха работа по проекта „Забавни приложения за добри постижения” (“Fun tools for good achievements”), спечелен от БСУ „Д-р Петър Берон”, гр. Прага през м. юни 2023 г.

В продължение на цяла седмица те ще работят по темата за дигитализацията в образованието.
Вчера, 18 март 2024 г., посетиха
главната сграда на училището – Istituto Comprensivo di Roccalumera. Там имаха възможността да наблюдават процеса на обучение в началния и прогимназиалния етап. Посетиха час по английски език в 5. клас, където учениците показаха знанията си, правейки паралел между сегашно просто и сегашно продължително време.

Благодарим за топлото посрещане на нашите учители и иновативните методи и форми, които им показват нашите италиански партньори!