Открит урок по четене в 3-ти клас на тема „Дете и лястовичка“ по Елисавета Багряна.

Урокът, посветен на настъпващата пролет, започна с песничка за лястовичката и интересни факти за авторката на текста. Интерактивност, екипност и съвременна визуализация на дидактическите задачи съпътстваха работата на учителя и учениците. Особено интересно беше за децата да влязат в роли, четейки текста. Работата по групи провокира тяхното мислене и те с лекота описаха героите от стихотворението само с прилагателни имена.
Г-жа Виткова и нейните ученици ни обещаха, че ще се срещнем отново по повод Международния ден на детската книга.