Урок по родолюбие с учениците от 3 и 4 клас в БСУ “Д-р Петър Берон”.Честит национален празник!