“Всяко дете е творец ” П.Пикасо

На 12 февруари в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага бе открита изложба на ученически рисунки „(Нови) измерения“ като част от дейностите, посветени на патронния празник на училището. С любезното съдействие на г-н Бетувски, учител по музика, и музикалния съпровод на Емануела от 5 клас експозицията бе открита от учителя по изобразително изкуство г-жа Луиза Станева. В уводното си слово тя разказа за идеята и реализацията на изложбата като резултат от работата на Арт-ателието „Изящни изкуства“, което беше създадено и оборудвано в рамките на участието на нашето училище в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ през тази учебна година. Разнообразната и богата материална база на ателието позволява на учениците да се запознаят с възможностите на класическите и експериментални техники, да визуализират своите проекти и да развиват изобразителните си умения.
Названието на изложбата „(Нови) измерения“ показва светогледните аспекти и изобразително-естетическите прояви и рефлексия, представени в творбите на учениците от различни класове. Въпреки възрастовите различия ги свързва онова вдъхновение, което формира творческата индивидуалност – поривът за преодоляване на собствените граници и полетът през мечтите и фантазията.
Да пожелаем на младите художници нови творчески успехи!