Българското средно училище „Д-р Петър Берон” в гр. Прага изказва най-искрени съболезнования по повод кончината на нашия библиотекар – г-жа Десислава Неделчева.

Макар и за кратко като част от нашия екип, колегата се доказа като всеотдаен служител, откликващ на нуждите на нашите учители и ученици. Г-жа Десислава Неделчева ще бъде запомнена със своя професионализъм, доброта, колегиалност и висок морал.
За колектива на БСУ „Д-р Петър Берон” Десислава ще остане колегата с голямо сърце, която винаги проявяваше човечност към всекиго – колеги, ученици, семейство и приятели.
ДЪЛБОК ПОКЛОН пред светлата ѝ памет!
Почивай в мир, скъпа Деси!