13 ноември 2023 г. се превърна в специален и емоционален ден за Българското средно училище „Д-р Петър Берон” в гр. Прага.

Училището ни бе домакин на Асоциацията на учителите по български език и литература с председател – г-жа Антония Георгиева-Бандармалиева.
Директорът ни – г-жа Мария Носикова – приветства нашите специални участници – г-жа Събка Попова и г-н Станислав Георгиев – старши експерти по БЕЛ от столичното РУО.

В рамките на Форума – г-н Марио Огнянов (учител по БЕЛ в нашето училище) и г-жа София Стойнева (старши учител по БЕЛ в ГПЧЕ „Симеон Радев”, гр. Перник) представиха съвместния си урок за живота и творчеството на Атанас Далчев. Темата беше замислена под формата на новинарска емисия „2 в 1”, която успя да докосне нашите възпитаници от II гимназиален етап.
Г-н Огнянов влезе в ролята на репортер и обобщи темата чрез въпроси към своите ученици, които разбраха, че в живота на всекиго присъстват двата основни цвята – черното и бялото, а младостта никога не се връща в живота на човека.

Форумът продължи с „Добри практики” и няколко иновативни урока на колеги от България, които ни показаха, че образованието по роден език може да бъде едновременно интересно и ползотворно за младите хора.

Двамата експерти от Регионалното управление на образованието в столицата подариха специален ключ, който да ни напомня, че учителят трябва да учи учениците, но и да се учи от тях, защото педагогиката е един двустранен процес през цялото обучение.До нови срещи, скъпи колеги! Вратите на нашето училище винаги са отворени за идеи и „Добри практики”!