Издателска къща Многоточие отново включи стихотворение на Мартин Мечкаров

Издателска къща Многоточие отново включи стихотворение на Мартин Мечкаров
– ученик от БСУ “Д-р П. Берон“, гр. Прага в свой сборник. Дванадесетокласникът бе отличен с грамота- отличие за стихотворението си „ Неразделна любов има “ и участието
си във втория национален конкурс „ Истински неща “.
Младият поет се срещна с ученици от пети и шести клас, пред които сподели своите постижения в областта на литературата, показа своите грамоти и награди, спечелени през годините. С интересни въпроси и увлекателен разказ , часът премина
неусетно.
На първи ноември предстои официалният български празник – Денят на народните будители, на който се чества делото на възрожденци, революционери, книжовници и просветители, но и на учители и хора с буден дух. Вярваме, че с дълбоката сетивност и буден дух, които притежава, чрез срещата, Мартин съумя да събуди искрици любов към поезията и желание за четене и писане у малките.