26 септември – Европейски ден на езиците.

Всяка година на тази дата, навсякъде в Европа се организират различни мероприятия с цел да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие, да се окуражи изучаването на чужди езици във всяка възраст и да се насърчи междукултурното разбирателство.
В БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага по инициатива на Ученическия съвет, този ден се отбеляза с различни по вид дейности. Изработено бе дърво, клоните на което са държавите в Европа с надписи „Здравей“, изписани на различни езици. Организаторите от Ученическия съвет запознаха своите съученици с история около възникването на Европейския ден на езиците, както и с интересни факти, свързани с видовете езици, групите, към които спадат, къде са разпространени и т.н. Беше подготвена викторина, като за позналите верните отговори имаше мъфини, на които беше изписано на над 30 езика „Добър апетит“. Накрая мероприятието завърши със забавни диалози на различни езици, които учениците трябваше да разпознаят.