Посещение на замъка и парка в Прухонице

На 19 юни учениците от 8 клас с класния си ръководител Луиза Станева направиха екскурзия до Прухонице край Прага. Целта на посещението беше запознаване със спецификата на архитектурния стил на замъка и с красотата на парка като част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и обогатяване на естетическия и културен светоглед на учениците.

Осмокласниците с интерес разгледаха замъка, построен в новорененсансов стил със запазения в някои части първоначален романски стил,  с богата сграфитова украса по стените.

Вълнуваща беше разходката в парка около замъка, който е забележителен със своето ландшафтно-архитектурно проектиране, с естествената си природна красота, с алпинеумите с редки растения и цветя, живописните езерца, горичките и поляните, с ботаническата градина. Запознаха се с историята на възникването и реализацията на това единствено по рода си произведение на градинско-парковото изкуството.