Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2023 🎓
На добър час скъпи зрелостници!