На 7 юни 2023 г. Българското средно училище “Д-р Петър Берон” в гр. Прага усети магията на българското с яркото присъствие на г-жа Диляна Курдова – изследовател на българския танцов фолклор

На 7 юни 2023 г. Българското средно училище “Д-р Петър Берон” в гр. Прага усети магията на българското с яркото присъствие на г-жа Диляна Курдова – изследовател на българския танцов фолклор и член на няколко работни групи към Международния съвет по традиционна музика и танц към UNESCO.
Г-жа Курдова представи книгата си “Размисли върху българската женска носия” и разказа пред нашите ученици от 5. до 11. клас за магията на българската носия, за символиките на българските народни шевици, както и за народния бит на българина.
Срещата протече под формата на дискусия и нашите ученици бяха любопитни да се върнат назад в корените, за да усетят атмосферата от времето на нашите баби и дядовци.
Благодарим Ви, Диляна! Благодарим, че за един учебен час успяхте да запалите магията на традициите, която живее във всекиго от нас!