Учениците от първи клас заедно със своята учителка, г-жа Валентина Иванова, в час по родинознание, изнесоха открит урок на тема “Диви животни” пред родители и учители от училището.

Урокът беше демонстрация за това, как съвременните дигитални технологии помагат за по-лесното и приятно усвояване на новите знания. С помощта на г-н Иван Бетувски , учител по музика, чрез иновативна 3D технология, при учениците влязоха диви животни, които издаваха характерни за вида си звуци, а децата бягаха от тях, храниха ги и ги галиха. Чрез специално изработена за урока електронна игра всеки ученик лови в гората страхливо зайче, което имаше нужда да бъде спасено и обгрижено. С този урок те показаха как ученето може да бъде едновременно и забавно и приятно.