„Времето е в нас и ние сме във времето…….“

На 13 март 2023 година учениците от 8 и 10 клас, заедно със своите класни ръководители – г-жа Луиза Станева и г-жа Снежана Тасковова,  посетиха фотодокументалната изложба „Бунтът на духа – Основна сила по пътя към свободата“ в Българския културен институт, гр. […]

Read more →

Учениците от първи клас заедно със своята учителка, г-жа Валентина Иванова, в час по родинознание, изнесоха открит урок на тема “Диви животни” пред родители и учители от училището.

Урокът беше демонстрация за това, как съвременните дигитални технологии помагат за по-лесното и приятно усвояване на новите знания. С помощта на г-н Иван Бетувски , учител по музика, чрез иновативна 3D технология, при учениците влязоха диви животни, които издаваха характерни […]

Read more →