Урок по толерантност

На 20.02.2023 г. с учениците от 8. и 9. клас на БСУ “Д-р Петър Берон“, гр. Прага – под ръководството на г-жа Станева и г-жа Китанова – се проведе интерактивен урок в Българския културен институт. Във връзка с експозицията на фотографии от Антъни Георгиев, учениците имаха възможност да разгледат различните измерения на религиите, да потърсят общи ценности, да вникнат в човешките взаимоотношения от гледна точка на доброто, обичта към човека и великодушието.
С любезното участие на г-н Гоцев, директор на БКИ, се запознаха със спецификата на отделните религии, храмовата архитектура и декорация, за да забележат, че красотата и обичта са универсални.