О Б Я В А

БСУ „Д-р Петър Берон”- гр. Прага, Чешка република, търси да назначи организиран, комуникативен и отговорен служител на длъжност „Портиер- поддръжка” на трудов договор, който да отговаря на следните изисквания за заемане на длъжността:

     1. Средно общообразователно или техническо образование.

     2. Чисто съдебно минало .

     3. Минимум 3 години професионален опит на подобна позиция .

     4. Умения за работа с инструменти и оборудване .

     5. Шофьорска книжка.

     6. Основни познания по чешки език.

Описание на длъжността:

    1. Oтговаря за контролно-пропускателния режим на територията на образователната институция.

    2. Отговаря за противопожарната безопасност и спазване на задължителните противопожарни правила, изискванията на безопасността и охраната на труда.

    3. Съблюдава за опазване на имуществото на образователната институция, като следи за кражби и повреди на съоръженията.

    4. Изпълняване на стандартни задачи – боядисване, извършване на ремонти по поддръжката на сградата и прилежащите ѝ площи – площадка и дворно пространство.

    5. Извършва функции в помощ на хигиениста и др.

Необходими документи

     1. Заявление до директора с професионални мотиви за заемане на длъжността.

     2. Професионална автобиография.

     3. Диплома за завършено  образование  / копие/. 

     4.  Документ доказващ трудов, осигурителен стаж и професионален опит /копие/.

     5. Други документи доказващи професионален опит и квалификации / копия/.

     6. Документ за самоличност при подаване на документите.

Документите се подават в сградата на БСУ „Д-р Петър Берон” гр. Прага,  в срок до

18.01.2023 г. включително,  в кабинета на административния секретар на адрес: 

гр. Прага, Прага 6, 16000,   ул. „Рихтарска” № 1.

тел. за връзка: + 420 773 653 273