О Б Я В А

БСУ „Д-р Петър Берон”- гр. Прага, Чешка република, търси да назначи организиран, комуникативен и отговорен служител на длъжност „Портиер- поддръжка” на трудов договор, който да отговаря на следните изисквания за заемане на длъжността:      1. Средно общообразователно или техническо образование.      2. Чисто съдебно […]

Read more →