„Който има наука, не изпадва никога.”

Днес, 20 октомври 2022 г., беше специален ден за Българското училище „Д-р Петър Берон” в гр. Прага. На гости ни беше „Златният учител на България” – физикът Теодосий Теодосиев. Учителят проведе разговор-беседа с учениците от I и II гимназиален етап. Възпитаниците ни имаха възможността да се запознаят с един съвременен будител, който им представи всеобхватни полета от областта на знанието. Поговорихме си за значението на думите – важна част от човешкото израстване, както и за физиката и математиката като смислова цялост в човешкия живот.
За втори път имахме възможността да се докоснем до съвременния будител. Учителят е възловата фигура в изграждането на личността и в юбилейната 75-годишнина от създаването на нашето училище видяхме смисъла, който градим. Смисълът , тръгнал от завета на Бероновите думи:
„Който има наука, не изпадва никога.”

#bulgarianschool #prague