Българското средно училище “Д-р Петър Берон” – гр. Прага откри своята юбилейна 2022/2023 година.

Българското средно училище “Д-р Петър Берон” – гр. Прага откри своята юбилейна 2022/2023 година. Училището ни, което съхранява от 75 години насам българския език, духа и културата ни, приветства възпитаниците си с “На добър час!”. Специален гост на празника беше Негово Превъзходителство – г-н Йордан Първанов, който изказа благодарности на целия екип по случай Новата учебна година. Г-жа Носикова, директор на училището, посрещна най-малките ученици от първи клас с гордост и вълнение. Пожела на всички с вяра, надежда и любов да прекрачим прага на Новата учебна година.

Чухме юбилейния звънец, приветстващ ученици и учители, и сме готови да посрещнем предизивикателствата на Новата учебна година смело и уверено!