Тържественото откриването на учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители и приятели на Българското училище в Прага,
Скъпи ученици,
Тържественото откриването на учебната 2022/2023 година ще се състои на 15.09.2022 г. от 10:00 часа във физкултурния салон на БСУ „Д-р Петър Берон”, гр. Прага.

След официалното откриване на новата учебна година, всички ученици, заедно с класните си ръководители, ще се качат в класните стаи за провеждане на час на класа.

От 16.09.2022 г. започват редовните учебни занятия по утвърдено седмично разписание.
Пожелаваме на всички учители, ученици и родители здрава, спокойна и успешна учебна година!
Очакваме Ви!
Екипът на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага