О Б Я В А

БСУ „Д-р Петър Берон” гр. Прага, Чешка република, търси да назначи за учебната 2022/2023 година , както следва: I. 1. Учител общообразователен учебен предмет – чешки език. II. Изисквания за заемане на длъжността. Да са български граждани или граждани на […]

Read more →