Празник на таланта, знанието и успеха.

15.06.2022 год. бе по-различен в БСУ„Д-р П. Берон”. Това бе последният учебен ден за някои наши ученици, на този ден бе и връчването на дипломите на зрелостниците. Днес бяха обявени и резултатите от проведения литературен конкурс на Карловия университет в Прага.

Превърнало се в своеобразен празник, събитието събра в актовата зала на училището ученици, учители и гости.

Директорът на училището, г-жа Мария Носикова,приветства присъстващите и изрази своето задоволство от успешното завършване на ученицитe от 4-6 клас, блестящото представяне на наши ученици в национални и международни конкурси, както и дипломирането надванадесетокласниците. Тя представи гостите – г-жа Гинка Бакърджиева, лектор по български езикв Карловия университет, г-жа Мария Захариева,председател на сдружение”Възраждане” и гл.редактор на сп. „Българи”, както и студенти от Карловия университет.

Нашето училище бе домакин на заключителния етап на инициативата на Катедрата по южнославянски и балканистични изследвания,Философски факултет на Карловияуниверситет в партньорство с Българския културен институт в Прага – конкурс за млади преводачи и есеисти.

Тази година конкурсът бе посветен на 145-годишнината от рождението на класика на българската литература Елин Пелин.

Г-жа Бакърджиева каза, че днес празнуваме успехите на представилите се  отлично студенти и ученици в проведените конкурси.

Тя връчи наградите на класиралите се на първо място със своите есета ученици от БСУ – Катрин Милорчева от 7 клас и Борис Първанов от 9 клас.Обяви и победителите в конкурса за превод – заслужили студенти от Карловия университет.Творбите на победителите ще бъдат публикувани в сп. „Българи”.

Наши ученици продължават да печелят награди от проведените  национални и международни конкурси.

Г-жа Снежана Тасковова и г-жа Луиза Станеваобявиха имената на отлично представилите се ученици в конкурси по литература и изобразително изкуство. Те получиха похвални грамоти и награди.

Празникът ни продължи с предаване свидетелствата на четвъртокласниците. Наред с документа за завършена основна степен на образование, всяко дете получи оригинален поздрав в стихове от своята г-жа Валентина Иванова. 

Последва тържественото връчване на дипломите на завършилите успешно средното си образование.

Г-жа Носикова се обърна към тях със сърдечен поздрав и мъдри пожелания за преодоляване на предизвикателствата в живота. 

Днес в БСУ преживяхме още един вълнуващ и красив празник на таланта, знанието и успеха.