Геополитика, история и география – среща на учениците от БСУ „Д-р Петър Берон“ с проф. Ян Рихлик.

На 5 май 2022 година учениците и учителите от БСУ „Д-р Петър Берон“ посрещнаха скъп гост и дългогодишен приятел на училището – проф. Ян Рихлик.

Проф. Ян Рихлик е известен чешки историк, етнограф, фолклорист, педагог и писател. Специалист е по съвременна история на славянските и балканските народи.

През 2017 г. проф. Рихлик представя пред българската общност в Прага своята „История на България“. Книгата, която е актуализирана с исторически събития от последните няколко години, е петата история на България, написана в Чехия, след тези на Павел Йозеф Шафарик, Константин Иречек, Франтишек Хибл и Честимир Аморт.

Темата на срещата беше «Геополитически процеси в Европа през XX век и причините за разделянето на Чехословакия на фона на обединяваща се Европа“.

По изключително увлекателен начин проф. Рихлик запозна учениците с проблемите за формирането на националната идентичност и създването на национални държави в Европа и на Балканите.

След лекцията, проф. Рихлик отговори на въпроси свързани с отношенията между Македония и Сърбия, причините за съвременните военни конфликти в Източна Европа и др.

Учениците, учителите и проф. Ян Рихлик се разделиха с пожелания за нови срещи и споделени учебно-познавателни пътувания в Чехия.