Международният ден на Земята (Ден на Земята) е най-големият празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняването й.
За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници и бизнес среди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.
Нашето училище отбелязва този ден с редица дейности, като една от тях е фотоизложба-импресия с фотографии на учениците от клубовете по интереси към БСУ “Д-р Петър Берон”- “Аз и светът около мен” и клуб “ Графичен дизайн и предпечат”. Музиката към клипа е оригинална и е написанa от учениците към клуб “ Музиката – минало, настояще, бъдеще”