Бинарен урок по философия и технологии и предприемачество в 11 клас 

Бинарен урок по философия и технологии и предприемачество в 11 клас
Използването на междупредметни връзки и интегрирането на знания от различни области е важен фактор в учебно-възпитателния процес, защото допринася за развитието на комплексни компетентности, които учениците могат да използват както в училище, така и извън него.
На 16 март с учениците от 11 клас в БСУ „Д-р Петър Берон“ се проведе интердисциплинарен урок. Г-н Иван Бетувски, учител по технологии и предприемачество, демонстрира иновативния електронен продукт „добавена реалност“, като превърна класната стая във виртуална галерия, в която под ръководството на г-жа Луиза Станева, учител по философия, младите хора се запознаха с естетиката и метафизичните измерения на романтизма, анализирайки картините на известните художници Теодор Жерико и Каспар Давид Фридрих. Създаде се въодушевена и творческа атмосфера, която спомогна за провокиране и надграждане на визуалните, когнигитивни и технологични умения и способности на учениците.