Прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023

Започна записването на деца в първи клас за учебната 

2022/2023 година.

Приемат се деца, подлежащи на задължително обучение, които са навършили или ще навършат 7 години през 2022 година и деца, навършили 6 години през настоящата година по желание на родителите.

Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление за записване / по образец / до директора;
  2. Удостоверение за раждане / копие /;
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  4. Декларация от родителя, ако детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас; 

5.  Медицински документ за здравословното състояние на детето;