„Наука на сцената – 2022“  

Oт 24 до 27 март, 2022г. в Прага се проведе 12– ят европейски фестивал „Наука на сцената – 2022“. В него взеха участие 450 учители от над 30 страни, които, в рамките на „Научен панаир—изложба“, представиха и обмениха своите иновативни концепции за преподаване – с работилници и кратки лекции.
​България участва във фестивала „Наука на сцената – 2022“ с 9 учители под ръководството на проф. д. н. Ана Георгиева – главен секретар на Съюза на физиците в България.
​Ученици от клуб „Аз и светът около мен“ и от Клуба по графичен дизайн в нашето училище, заедно с ръководителите на клубовете – г-жа Валентина Лазарова и г-н Сашо Илиев, посетихме фестивала. От симфония от атоми до производство на фолио от нишесте – видяхме много интересни и полезни неща! Запознахме се също и с използването на микроконтролери в обучението по физика – в уроците в близкото бъдеще!