Нови приятелства

Учениците от 5 клас в БСУ “Д-р Петър Берон” посетиха своите връстници от 5а клас на Основното училище в Холешовице, Прага 7. Зарадваха ги с ръчно изработени мартеници и ги запознаха с прекрасния български празник Баба Марта. Разказаха им легендата за матреницата и ги поканиха да посетят училището ни. Срещата премина в приятелски дух и атмосфера и постави началото на едно ново приятелство.