Прогимназиален етап

– Учебниц- 5-7 клас 2024/2025 уч. год.

Učební plány v českém překladu

Učební plány v českém překladu ( 5. třída ) / Учебни програми в превод на чешки език ( 5 клас )

Učební plány v českém překladu ( 6. třída ) / Учебни програми в превод на чешки език ( 6 клас )

Učební plány v českém překladu ( 7. třída ) / Учебни програми в превод на чешки език ( 7 клас )

Конспекти за 5 клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

– Учебни помагала:

За избираемите учебни часове по български език и литература за 2024/2025 учебна година:

5. клас – Учебно помагало за избираемите учебни часове по български език и литература

Автори: Весела Михайлова, Любов Шишкова

Издателство „Просвета”

7. клас – Учебно помагало по литература

Автор: Донка Кънева 

Издателство „Калоянов”

7. клас – Правила, задачи и тестове по български език

Автор: Донка Кънева 

Издателство „Калоянов”

V клас
1. Работни листове по български език за 5. клас, изд.“Булвест –
2000“
2. Работни листове по литература за 5. клас, изд.“Булвест – 2000“
VI клас

1. Работни листове по български език за 6. клас, изд.“Булвест – 2000“
2. Работни листове по литература за 6. клас, изд.“Булвест – 2000“

VII клас
1. Работни листове по български език за 7. клас, изд.“Булвест –
2000“
2. Работни листове по литература за 7. клас, изд.“Булвест – 2000“

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика

Конспекти за 6 клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика

Конспекти за 7  клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Физика и астрономия

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Химия и опазване на околната среда

10. Биология и здравно образование

11. Изобразително изкуство

12. Технологии и предприемачество

13. Музика