Прогимназиален етап

– Учебниц- 5-7 клас 2023/2024 уч. год.

Конспекти за 5 клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

– Учебни помагала:

V клас
1. Работни листове по български език за 5. клас, изд.“Булвест –
2000“
2. Работни листове по литература за 5. клас, изд.“Булвест – 2000“
VI клас

1. Работни листове по български език за 6. клас, изд.“Булвест – 2000“
2. Работни листове по литература за 6. клас, изд.“Булвест – 2000“

VII клас
1. Работни листове по български език за 7. клас, изд.“Булвест –
2000“
2. Работни листове по литература за 7. клас, изд.“Булвест – 2000“

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика

Конспекти за 6 клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика

Конспекти за 7  клас

1. Български език и литература- ЗУЧИУЧ

– Литература- ЗУЧИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Физика и астрономия

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Химия и опазване на околната среда

10. Биология и здравно образование

11. Изобразително изкуство

12. Технологии и предприемачество

13. Музика