Get Adobe Flash player

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

- Учебниц- 5-7 клас

- Учебни помагала, които се закупуват от родителя


Конспекти за 5 клас

1. Български език и литература- ЗУЧ, ИУЧ

- Литература- ЗУЧ, ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика


Конспекти за 6 клас

1. Български език и литература- ЗУЧ, ИУЧ

- Литература- ЗУЧ, ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Човекът и природата

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Изобразително изкуство

10. Технологии и предприемачество

11. Музика


Конспекти за 7  клас

1. Български език и литература- ЗУЧ, ИУЧ

- Литература- ЗУЧ, ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика

5. Информационни технологии

6. Физика и астрономия

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Химия и опазване на околната среда

10. Биология и здравно образование

11. Изобразително изкуство

12. Технологии и предприемачество

13. Музика