Get Adobe Flash player

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

-Учебници- 8-12 клас

- Учебни помагала:

VIII клас

 1. Работни листове по български език за 8. клас, изд.“Булвест - 2000“

 2. Работни листове по литература за 8. клас, изд.“Булвест - 2000“

 3. Атлас по география и икономика, 8.клас, изд.„Датамап“

 4. Учебна тетрадка по английски език, изд.„Просвета“ 

5. Комплект работни листове по история и цивилизации, изд.„Анубис“


Конспекти за 8 клас

1. Български език и литература

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧ, ИУЧ

5. Информационни технологии

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ, ИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧ, ИУЧ

7. География и икономика ИУЧ

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование ИУЧ

10. Философия

11. Изобразително изкуство- ЗУЧ, ИУЧ

12. Технологии и предприемачество

13. Музика


Конспекти за 9 клас1. Български език и литература-ЗУЧ, ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧ, ИУЧ

5. Информационни технологии-ЗУЧ, ИУЧ

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ, ИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧ, ИУЧ

7. География и икономика 

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование 

10. Философия

11. Изобразително изкуство- ЗУЧ, ИУЧ

12. Технологии и предприемачество

13. Музика


Конспекти за 10 клас


1. Български език и литература-ЗУЧ, ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧ, ИУЧ

5. Информационни технологии-ЗУЧ, ИУЧ

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ, ИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧ, ИУЧ

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование

10. Философия

10. Изобразително изкуство- ЗУЧ

11. Музика


Конспекти за 11 клас

1. Български език и литература

2. Чешки език

3. Математика

4. Информационни технологии

5. Гражданско образование