История и традиции

Историята на Българското училище в Прага

БСУ „Д-р П. Берон” в Прага е вече със 75-годишна история.

Началото е поставено през 1948 година.Знае се,че родолюбиви български градинари създават частно училище за своите деца още преди 1948година.

През 1947 г. България и Чехословакия подписват договор, в резултат на който тук пристигат много български работници със семействата си. Тогава възниква идеята за създаване на държавно училище.

От наличната документация е видно, че през октомври 1948 год. Министерството на народната просвета в България взема решение за откриване на държавно училище в Чехословакия, в гр. Прага и изпраща за главен учител Богдана Тошкова и учителката Александра Неделчева.

С подкрепата на аташето по културните въпроси при Българското посолство Крум Кюлявков те намират подходяща сграда в Дейвице, на улица „Под Кащани.“От името на сформирания учителско-родителски комитет и със съдействието на градинарското дружество, дружеството на българските студенти и Инспекцията по труда в Прага по Националното чехословашко радио се съобщава, че се открива българско училище, което започва да функционира от 2 януари 1949 година.

Първоначално са събрани 30 деца, но до края на януари техният брой нараства на 40. Обучението се води в две слети отделения.Официалното откриване на училището става на 14 февруари 1949 година с подобаващо тържество. На него присъстват официални гости от българска и чехословашка страна, между които и големият приятел на България, кметът на Прага – д-р Вацлав Вацек.Събитието е филмирано, за него е съобщено по Чехословашкото радио, а на другияден учениците са радушно приети в историческото Старопражко кметство.Първоначално Българското училище в Прага е създадено като основно, с интернат за децата, живеещи извън Прага, и се нарича Българско народно основно училище „Георги Димитров“. Училището се установява в Прага 6,Дейвице, на ул.”Под кащани”14 – това е просторна вила, с голям двор, принадлежала някога на евреи, избягали в Америка. В тази вила се обучават децата от първо и второ отделение, а на втория етаж  е интернатът. 

Но тази сграда се оказва недостатъчна за училищеи общежитие поради нарастващия брой на учениците. Постепенно се увеличава и числеността на педагогическия екип. Това е причината от учебната 1951/1952 г. общежитието на училището да се премести в самостоятелна сграда. Създадена е и училищна библиотека с фонд от 253 книги. От България се получават периодични издания – вестник „Учителско дело“, списание „Народна просвета“ и др. По-големите ученици се учат в съседното чешко училище „Макаренко“, където им е даден за ползване един етаж. Във физкултурния салон на това училище се провеждат и занятията по физическо възпитание и спорт, а за здравето на учениците се грижи чешки лекар. През същата година в училището се обучават 96 ученици в 8 паралелки. Постепенно материалната база на училището се подобрява, авторитетът му расте и броят на учениците се увеличава. През 1989/1990 г. със заповед на Министъра на народната просвета училището прераства в Единно средно политехническо училище. Открива се паралелка в IX клас.През 1991 година за българското училище в Прага настъпват тежки времена. Поради прекратяване на държавната издръжка, с Постановление на Министерския съвет на Република България, в края на юни то е закрито. Цялата българска общественост в Чехословакия е разтревожена и твърдо настоява за запазването му. Училището е запазено – през септември същата година, с Постановление на Министерския съвет на Република България, то отново отваря врати. През тази учебна година са изпратени и първите зрелостници.

Трудна и упорита работа извършват учителите за възстановяване на доверието към училището и за нарастване броя на учениците му. Усилията им са възнаградени и от 7 юни 1996 г. то е преобразувано в Българско средно общообразователно училище. С Протокол № 4 от 1 февруари 1996 г. на Педагогическия съвет получава името „Д-р Петър Берон“. Ритуалът по преименуването му се провежда на 11 май същата година.Пред учителския екип възникват нови отговорности, свързани с насочване вниманието към подобряване на материалната база, в съответствие с изискванията за модерно съвременно обучение. През 1998 година е открит компютърен кабинет, подобрени са и условията в общежитието. 

На 3 март 2003 г., на Националния празник на Република България и във връзка с 55 годишнината от създаването си, училището получава хубав и свиден подарък – нова сграда в една от най-красивите части на Прага – ул. „Рихтарска“, в която се намира и до днес.

Българското средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага се променя през последните години, а броят на учениците – нараства. Днес училището е с хуманитарен профил и с ученици от I до XIIклас. В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Чешката република, но има и деца от друга национална принадлежност. Обучението е в дневна (присъствена) и в самостоятелна форма на обучение (неприсъствена) и се провежда съгласно установения учебен план. В БСУ „Д-р Петър Берон” функционира една  група за целодневна организация на учебния ден. Проучвасе възможността за разкриване и на предучилищна сборна група –  за деца от 4 до 6 години. 

Благодарение на Министерството на образованието и науката в България, прецизната работа на инженерите и работниците от чешката фирма Litaveron a.s. и спечелените проекти по националните  програми на МОН и други, създадохме комфортна, естетическа  и съвременна образователна среда за нашите ученици. 

Продължаваме и разширяваме сътрудничеството си в различни сфери с водещите университети  в България и Чехия. Наши възпитаници успешно продължават своето образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, във Великотърновския университет „ Св. св. Кирил и Методий”, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, в Медицинския  университет в София, както и в чешките висши учебни заведения  в Прага като Карловия университет, Чешкото висше техническо училище, Чешкия земеделски университет и др. 

Многобройни са успехите на нашите ученици в изкуствата и творческото писане.Сред наградите на училището са тези от дългогодишните издания на конкурсите “България в моите мечти” и литературния конкурс „Стефан Гечев”, организирани от Изпълнителната агенция на българите в чужбина. Отлично се представят  младите ни  художници във фестивала на българите по света „Аз съм българче” и др. Наши ученици участват ежегодно в училищни, национални и международни литературни конкурси и печелят призови места. Възпитаници на нашето училище са в българския национален младежки отбор по хокей на лед, както и в съставите на най-добрите чешки спортни клубове. Успехите им на международните ледени пързалки в Европа продължават, като достигат  до зведните отбори в Канада.

Днес в БСУ „Д-р П. Берон” се учат  130 български деца, работят   учители с богат професионален опит.  Училищният музей и Летописната книга са съхранили историята му, която  се обогатява с всеки изминал ден.  

От върха на тези 75 години с гордост можем да кажем, че традициите са съхранени, стотици наши възпитаници успешно се реализират в България и извън нейните предели; съдбата на БСУ”Д-р П. Берон” в Прага  се вписва достойно в историята на националното ни образование.  

През 2023 година отбелязваме 75- годишнината от съдването на БСУ „Д-р Петър Берон” – град Прага. Юбилейният празничен концерт на 31 март е под мотото „75 годинибългарски дух, култура и просвета в сърцето на Европа”. Мястото на събитието е Голямата зала на Градската библиотека в Прага. Очакваме много официални гости от България и Чехия, гостуващи състави и изпълнители, наши бивши възпитаници и колеги. Съставите от България ще се представят с програма „България пее и танцува в сърцето на Прага” на откритата сцена в Стария град благодарение на дългогодишното партньорство с Българския културен институт в чешката столица. В Деня на отворените врати предлагаме разходка в нашето училище, запознаване с историята на училището в нашия музей, както и две изложби – „Заедно по пътя на Кирил и Методий“, организирана от Интернет радио Татковина и БСУ – Прагаи документалната фото-изложба „Бунтът на духа-основна сила по пътя към свободата“ , организирана от БКИ – Прага и Националния музей „Васил Левски“, гр.Карлово.