Гимназиален етап

-Учебници- 8-12 клас 2023/2024 уч. год.

– Учебни помагала:

VIII клас
1. Работни листове по български език за 8. клас, изд.“Булвест –
2000“
2. Работни листове по литература за 8. клас, изд.“Булвест – 2000“

IX клас
1. Работни листове по български език за 9. клас, изд.“Булвест –
2000“

2. Работни листове по литература за 9. клас, изд.“Булвест – 2000“

клас

1. Работни листове по български език за 10. клас, изд.“Булвест – 2000“

2. Работни листове по литература за 10. клас, изд.“Булвест – 2000“

Конспекти за 8 клас

1. Български език и литература

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧИУЧ

5. Информационни технологии

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧИУЧ

7. География и икономика ИУЧ

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование ИУЧ

10. Философия

11. Изобразително изкуство- ЗУЧИУЧ

12. Технологии и предприемачество

13. Музика

Конспекти за 9 клас

1. Български език и литература-ЗУЧ,ИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧ, ИУЧ

5. Информационни технологии-ЗУЧ, ИУЧ

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧИУЧ

7. География и икономика 

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование 

10. Философия

11. Изобразително изкуство- ЗУЧИУЧ

12. Технологии и предприемачество

13. Музика

Конспекти за 10 клас
1. Български език и литература-ЗУЧИУЧ

2. Английски език

3. Чешки език

4. Математика- ЗУЧ, ИУЧ

5. Информационни технологии-ЗУЧ, ИУЧ

6. Химия и опазване на околната среда- ЗУЧИУЧ

6. Физика и астрономия-ЗУЧИУЧ

7. География и икономика

8. История и цивилизация

9. Биология и здравно образование

10. Философия

10. Изобразително изкуство- ЗУЧ

11. Музика

Конспекти за 11 клас

1. Български език и литература

2. Чешки език

3. Математика

4. Информационни технологии

5. Гражданско образование