Бюджет

Българското средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, се финансира от Министерство на образованието и науката на Република България. 

Ежегодно със заповед на Министъра на образованието училището получава утвърден бюджет. 

Финансов отчет 2021