Get Adobe Flash player

Национална седмица на четенето

„Книгата е може би най-сложното и велико чудо от всички чудеса, създадени от човечеството по пътя му към щастие и бъдещо могъщество.“

   Тази велика мисъл на Максим Горки напълно подхожда за мото на проведената от 22 до 26 октомври Седмица на четенето в БСУ“Д-р П.Берон“, гр. Прага. Многобройните изяви на учениците, свързани с Националната седмица на четенето, показаха по чудесен начин желанието им да черпят знания и мъдрост от книгите и да ги превърнат в свои верни приятели.

   В тази връзка беше подготвена   изложба на българска художествена литература и приказки за деца.За всички беше интересно да разгледат новите, лъскави издания на любими заглавия на книги от български и чужди автори,постъпили като дарения в библиотеката.Друга изложба от детски рисунки на тема „Вълшебството на приказките“ беше подредена в училището.Там учениците показаха своя размах на въображение и творчество.

   Особено интересна за учениците отначален етап беше презентацията на тема“ Книгата- мой добър приятел“.Беседата с децата след нея показа тяхното положително отношение към книгите и необходимостта да се чете художествена литература.

На най-малките-първокласниците,с голямо желание четоха приказки ученици от по- големите класове: четвърти, единадесети и дванадесети.

    С учениците от шести и седми клас се проведе маратон на четенето, а в трети клас – състезание за най-добър четец.

   Тъй като една от най-често срещаните теми в приказките е за приятелството, чудесната презентация, подготвена от Мелиса от дванадесети клас, зарадва учениците от втори и трети клас, а подаръкът,  любима нейна книга,ги трогна.

   През тази седмица в почти всеки клас имаше някаква изява, свързана с четенето на книги: състезания за най-добър четец, разказвач, краснописец.Така учениците представяха себе си, получаваха още по- голяма увереност и желание за общуване с книгите.

   И както е казал Фредерик Дъглас:“След като се научиш да четеш, ще бъдеш вечно свободен“.