Get Adobe Flash player

ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

     Ученици от БСУ „Д-р Петър Берон”, гр Прага участват в проекта „Заедно по пътя на Кирил и Методий”, организиран от Интернет радио „Татковина”. Съвместно с българските училища в Унгария, Турция, Италия и Гърция проучват, наблюдават и пресъздават азбучните символи на глаголицата и кирилицата.

Целта на проекта е да приобщи българските деца, живеещи извън границите на родината, да ги направи съпричастни с делото на Кирил и Методий и с  приноса им за българската и световната култура.

На всеки млад творец е предоставена свобода на интерпретацията на знаците, които са разпределени между отделните училища. Всяка творба трябва да съдържа глаголическа и съответстващата ѝ кирилска буква. Част от задачата е и създаването на общ портрет на Св.св. Кирил и Методий.

На 25.02.2019 г. в нашето училище се проведе арт работилница, в която нашите ученици започнаха  процеса на пресъздаване на буквите. За много от тях този процес беше стимул за размишление, сравнение и творческа изява, изпълнена с търсене и предизвикателства. Присъстваха г-жа Луиза Станева като ръководител на работата и г-н Сашо Илиев като документатор.

Благодарим на всички участници за вдъхновението и желанието за съдействие в проекта!