Get Adobe Flash player

„Я пей, да се надпееме…“
На 21 октомври се проведе III Фестивал на хоровете на националните малцинства в Прага. В него тази година, в раздела Детски хорове, се представиха и нашите деца от вокална група „Лира“. Репертоарът им се състоеше от умело подбраните народни песни: „Дилмано, Дилберо“, „Ай да идем, Яно“, „Мятало Ленче ябълка“, „Назад, назад, моме Калино“, „Залюбила малка мома голям ерген“, „Посадимо пелин“, „Пустоно лудо и младо“ и „А бре, юначе“. Със своите емоционални изпълнения те си заслужиха продължителните искрени аплодисменти на многобройната и многонационална публика. Няма как ръководителят на групата, г-н Росен Михайлов, който влага цялото си сърце и душа за децата, да не е доволен от прекрасното им сценично представяне.

 „Лира“ е ученическа певческа и танцова група към българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в гр. Прага. Датира още от създаването на училището през 1948 г., но оформянето като хорова формация става през 1995 г., благодарение на талантливия музикален педагог Антоанета Добрева. Названието „Лира“ получава през 1998 г. във връзка с подготвянето и участието в Международния пленер на изкуствата в Българското училище.

Вокалната група представя красотата на българския фолклор по време на различни културни инициативи, организирани в Чешката република.

Редовен участник е в Международния хоров фестивал, организиран всяка година от Руското училище в Прага, Фестивала на хоровото изкуство в Пршибрам, Музикалния фестивал на открито „Цветен регион“ в Усти над Лабем и традицинните събори на българите в Микулчице. Има изяви в уличния фолклорен фестивал „Прага – сърцето на народите“, във фестивала „Диалог на културите“, както и във фолклорните семинария, организирани от българското сдружение „Пирин“ в Бърно.