Get Adobe Flash player

„Ти избираш!“-урок, посветен на Деня на толерантността


Екипът за личностна подкрепа в БСУ“Д-р Петър Берон“, Прага, осъществи интерактивен урок в час на класа с учениците от гимназиален и прогимназиален етап. Видеоанимацията „Толерантността е“ прикова вниманието на всички в залата. Музиката подсилваше усещането за предстоящия необикновен урок. А това е само началото.
С играта „Открий какъв съм аз“ Екипът имаше за цел децата да усетят от първо лице какво е предразсъдък. Със залепени роли на гърба Йордан (VIII клас), Силвия (VIII клас), Мартин Радев (VII клас), Мартин Димитров (VII клас), Ивана (VII клас), Динко (IХ клас), Атанас (VI клас), Димитър (VI клас), Мартин (VI клас) и Александър (VI клас) усетиха присмеха, игнорирането, предубежденията и предразсъдъците. Те влязоха в ролята на бедния, на чужденеца, на зубрача и на слабия ученик, на богатия, на дебелия, на човека с увреждане. „Не ми беше приятно подиграването!“ – каза един от участниците. „Зле ми беше“ – каза едно от момичетата.
С презентация за толерантността учениците откроиха недвусмислено правилата за толерантно общуване. Сами стигнаха до извода, че „Ти избираш!“ какъв да бъдеш. Да са толерантни личности беше техният самостоятелен и осъзнат избор.
В този различен урок никой не те съветва „Бъди толерантен!“. Ти сам избираш дали да уважаваш мнението на другите, да си доброжелателен и снизходителен, да си хуманна личност.
От този час нашите ученици излязоха с усещането, че могат и искат да зачитат правата на другия, защото сами избират сътрудничеството и търпимостта. Отказват да доминират над останалите, причинявайки им болка, насилие и вреда. Ти избираш, нали?!
Директорът на училището г-жа Таня Борисова изказва своята благодарност към екипа - Сашо Илиев, Милка Кралчева, Мария Георгиева и Валентина Лазарова за изключително интересните презентации и добрата организиция.Видео 1...
Видео 2...
Видео 3...
Видео 4...
Видео 5...