Get Adobe Flash player

143 години от гибелта на Апостола
На 22 февруари в БСОУ „Д-р П. Берон” бе отбелязана 143-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски.
С уводните думи на водещите Даниела и Стефан от 10-ти клас бе поставен акцент върху значимостта на безсмъртното дело на Апостола.
В памет на великия българин бе представен тематичен филм, отразяващ живота на неустрашимия революционер, който проповядва идеята за "свята и чиста република", за общество и държава, в която всички "да бъдат напълно свободни там, гдето живее българинът”. Припомнени бяха мъдрите слова на Дякона, неговите послания към поколенията.
Г-жа Св.Васева представи тефтерчето на Левски, което предизвика силен интерес, особено фразата, написана в края на тефтерчето:
„Народе????”
Какво е искал да ни каже Апостолът?
Упрек? Разочарование? Или израз на положителна емоция? ............
Левски се слави и със своето толерантно отношение към хората, към другите народи . Този факт бе умело съчетан от организатора на тържеството –г-жа М.Носикова, учител по история, с отбелязването на Международния ден на толерантността - 16 ноември. Този ден се свързва с уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят и начините за проява на човешката индивидуалност.
Толерантността – това е хармония в многообразието.
Ученици от 12-ти клас – Кемалие, Кристина, Стефан от 10 кл., представиха втората част от тържеството, посветена на толерантността – едно толкова използвано днес понятие, което все още се нуждае от разбиране и обяснение. Тя трябва да е част от нас, да изпълва ежедневието ни, да бъде мост към многоликия свят, в който живеем.
Учениците от 1-4 клас заявиха: ”Ние сме толерантни” чрез изработения от тях постер, а г-жа Е. Пейчева с няколко деца от 2-ри клас изразиха посланието му към всички деца по света – за приятелство, разбирателство, уважение. Учениците от 6-ти клас изписаха с цветни букви думата Толерантност, а деца от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас участваха в презентация, свързана с показания клип на екрана.
Толерантността е в основата на интелигентните човешки отношения, тя е ценност , която трябва да отстояваме, водени от принципите на великия Апостол.