Get Adobe Flash player
Българското средно училище “Д-р Петър Берон” се намира на ул.”Рихтарска” №1, в една от най-красивите части на гр. Прага – Дейвице.
Създадено е през 1948 год. като Народно основно училище
 “Г.Димитров”, в което учат само 30 ученици. С течение на годините, училището придобива авторитет и популярност.От 1996 год. носи името на великия български възрожденец д-р Петър Берон.
Днес, то е средно  училище с над 160 ученици, които получават много добра подготовка и успешно се реализират след завършване на 12 клас. Издаваните дипломи на завършилите са валидни в европейските държави.
Училището е отворено за деца от български произход, живеещи постоянно или временно в Чешката република, както и за деца от други националности, проявяващи интерес към българската образователна система.
Учениците изучават английски и чешки език.
Обучението се извършва в рамките на една смяна, а учебната дейност се комбинира със спорт, занимания по интереси, ползване на интернет и др.
Учениците участват успешно в ежегодните училищни олимпиади и състезания, чествания на годишнини; проявяват завидни умения и печелят купи от спортни турнири и състезания с други училища.
Представят се отлично и се класират на първите места в конкурсите за есе и рисунка, провеждани от Държавната агенция за българите в чужбина.
В училището се обръща особено внимание на извънкласните дейности, които обхващат широк спектър – вокална група, танцов състав, група по изобразително изкуство, секции по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса.
Успешни са международните изяви на вокална и танцова група 
“Лира”, която съхранява и популяризира уникалността на българския фолклор.
Със своята 70 –годишна история БСУ “Д-р П. Берон” в гр. Прага се утвърждава като огнище на българския език и култура – школа за модерно европейско образование.


Директор: Таня Борисова


Запознай се с нас!!!- видео.....